RECOVERY BOX

ZABIEGI PRZECIWBÓLOWE
POURAZOWE

Masaż jest jedną z najszerszych form oddziaływań medycznych, obecnie traktowany jako jeden z działów kompleksowej rehabilitacji ruchowej. Powstał prawdopodobnie w Chinach około 3000 r. p.n.e. kolejne formy masażu
wędrowały z Dalekiego Wschodu poprzez Indie do starożytnej Grecji czasów Hipokratesa, Celsusa i Galena, tu pojawiają się powiązania masażu nie tylko z medycyną,
ale także ze sportem i szeroko rozumianą odnową biologiczną.